לאחר שהקבוצה תתמלא, הקישור יתעדכן, המתינו בסבלנות.