Start Cup מותאמת ללוח הלימודים באופן מלא,

הגמר מתקיים לפני בגרויות הקיץ, ההגשות מותאמות ללוח מועדי בגרות החורף.

מפגשים אזורים עם סטארטאפיסטים מובילים דצמבר 2019
סדנאות העשרה טכנולוגיות ועסקיות ינואר - מרץ