Start Cup מותאמת ללוח הלימודים באופן מלא,

הגמר מתקיים לפני בגרויות הקיץ, ההגשות מותאמות ללוח מועדי בגרות החורף.

במהלך האליפות יש מפגשים אזורים, מחנות אימונים וסדנאות מגוונות.

השיא הוא אירוע הגמר בו יוכרזו הזוכים והזוכות.