תאריך עדכון : 1.12.22

 1. מטרת האליפות חיבור התלמידים לעולם היזמות האמיתי בו פועלת אומת ההזנק -Startup nation), ) תוך עידוד וקידום חדשנות טכנולוגית, מצוינות, חשיבה יצירתית ויזמות בכל תחומי העשייה.
 2. קהל היעד ההשתתפות באליפות פתוחה לכל בני הנוער בכיתות ז'-י"ב. ניתן להשתתף באליפות כיחיד או בקבוצה (עד 10 משתתפים), על כל משתתף להירשם לאליפות גם אם הוא חלק מקבוצה.
 3. מבנה האליפות ולוח זמנים:
  א. נובמבר- ינואר: פתיחת הרשמה ומפגשי חשיפה בחלק מבתי הספר.

  ב. 1.2.2023: סיום הרשמה והגשת מטלה 1 – תקציר מנהלים.
  יתקיימו מפגשים אזורים לפני הגשת המטלה הפתוחים לכלל התלמידים שנרשמו. אין חובת השתתפות במפגש, תוכן והוראות נוספות יהיו באתר האליפות. אי הגשת המטלה תיחשב לפרישה מהאליפות.
  ג. פברואר: סיום בדיקה מטלה 1 ועדכון משתתפים על מעבר שלב, התקצירים יבדקו על ידי צוות שופטים מתעשיית ההזנק. מספר העוברים לשלב הבא יהיה עד 200 מיזמים בלבד.
  ד. 5.3.2023: הגשת מטלה 2 מצגת משקיעים , יתקיימו מחנות אימונים לפני הגשת המטלה הפתוחים רק לתלמידים שעברו את שלב מטלה 1.  אין חובת השתתפות במפגש. תוכן והוראות נוספות יהיו באתר האליפות ובמייל. אי הגשת המטלה תיחשב לפרישה מהאליפות.
  ה. מרץ: סיום בדיקה מטלה 2 ועדכון משתתפים על מעבר שלב. המצגות יבדקו על ידי צוות שופטים מתעשיית ההון סיכון. מספר העוברים לשלב הבא יהיה עד 20 מיזמים בלבד.
  ו. 26.3.2023: שיפוט גמר, יתקיים יום הכנה לשיפוט הגמר רק לתלמידים שעברו את שלב מטלה 2 , אין חובת השתתפות במפגש. צוות השיפוט יכלול אנשי קרנות הון סיכון, תעשיית ההזנק ומשרד החינוך. השיפוט יהיה אך ורק ל-20 הקבוצות שיעברו את שלב מטלה 2, תוכן והוראות נוספות יהיו באתר האליפות ובמייל למתמודדים. אי הגעה לשיפוט הגמר תיחשב לפרישה מהאליפות.
  ז.27.3.2023 אירוע גמר.
 4. פירוט המטלות:
  4.1  הרשמה לאליפות הרשמה לאליפות היא בטופס הצטרפות ייעודי, על כל תלמיד המעוניין להשתתף להירשם עד לתאריך 15.1.2023. טופס הרישום הינו בכתובת https://startcup.education.gov.il/student/
  4.2 
  מטלה 1 תקציר מנהלים: התקציר מנהלים יכלול את הסעיפים הבאים – שם המיזם (ולוגו – לא חובה) , פירוט חברי הצוות, הבעיה, הרעיון, קהל היעד, מתחרים, אבני דרך, (סרטון הצגת מיזם ואתר- לא חובה). ההגשה תהיה בטופס יעודי שיפתח באתר האליפות https://startcup.education.gov.il ובהתאם להנחיות נוספות שיהיו בגוף הטופס (הגבלת תווים ועוד) בסמוך למועד ההגשה. ניתן להגיש את תקציר המנהלים בעברית אנגלית וערבית. את תקציר המנהלים יהיה ניתן להוריד כקובץ PDF בסיום ההכנה וכאישור לכך שהטופס הוגש. יש לוודא מעבר למסך המאשר את שליחת הטופס, המעבר הוא האישור היחיד לכך שהטופס נשלח. ניתן לשלוח את התקציר יותר מפעם אחת במידה ויש רצון לשפר את ההגשה, רק ההגשה האחרונה תילקח לבדיקה. משתתף יכול להגיש מספר תקצירי מנהלים שונים עבור רעיונות שונים, יש להקפיד לתת שם מיזם שונה לכל רעיון. תקצירי המנהלים יבדקו על ידי אנשים מתעשיית ההזנק בישראל בהתאם לקריטריונים בסעיף 4.5.5. הניקוד האפשרי עבור כל סעיף יופיע בטופס ההגשה. התשובה תהיה אישור בלבד למעבר או אי מעבר לשלב הבא. אי הגשת המטלה כמוה כפרישה מהאליפות.
  4.3 מטלה 2 – הגשת המטלה היא רק לעוברים את מטלה 1.
  מצגת משקיעים: מצגת משקיעים תהיה על פי פורמט שהמתמודדים יקבלו לקראת ההגשה. הגשת המצגת תהיה בטופס יעודי שיפתח באתר האליפות https://startcup.education.gov.il בסמוך למועד ההגשה. ההגשה תהיה כקישור לקובץ משותף, יש לוודא שהקובץ המשותף פתוח לקריאה. במידה והקובץ לא יהיה פתוח לקריאה, תתקבל התראה אחת בלבד במייל לפתיחת הקובץ עד שבוע לאחר ההגשה. את מצגת המשקיעים ניתן להגיש באנגלית ועברית בלבד. המצגות יבדקו על ידי שופטים מתעשיית ההון סיכון הישראלית בהתאם לקריטריונים בסעיף 4.5.5 הניקוד האפשרי עבור כל סעיף יופיע בפורמט ההגשה. התשובה שתתקבל היא על מעבר או אי מעבר לשלב הבא. אי הגשת המטלה כמוה כפרישה מהאליפות.
  .4.4 שיפוט גמר שיפוט הגמר הוא רק לעוברים את מטלה 2.
  שיפוט הגמר הינו שיפוט פרונטלי בו יציגו המשתתפים על בסיס מצגת לשופטים את המיזם שלהם. המצגת תוגש עד 24 שעות בטרם השיפוט, במידה והמצגת תהיה מסוג pptx לא תהיה אחריות על התאמת פונטים במחשב שדרכו תוצג המצגת. לכל מיזם יהיה חמש דקות הצגה ולאחר מכן זמן שאלות של השופטים (ללא הגבלת זמן). הרכב השופטים יהיה על בסיס אנשי משרד החינוך, תעשיית ההזנק וקרנות ההון סיכון. השופטים יבחנו את המתמודדים בהתאם לקריטריונים בסעיף 4.5.5. אי הגעה לשיפוט כמוה כפרישה מהאליפות.
  4.5 הערות למטלות
  4.5.1 בכלל המטלות תידרש מסירת טלפון ומייל ראשי להתקשרות, יש לוודא הכנסת טלפון ומייל ראשי תקינים. כלל התקשורת תהיה דרך המייל שניתן בלבד, ובמקרים חריגים בצורה טלפונית.
  4.5.2 אחריות על הגשת מטלה, היא באחריות התלמיד בלבד, יש לוודא מעבר למסך אישור על שליחה לאחר ההגשה.
  4.5.3 לא תהיה רשות ערעור על החלטות השופטים. ניתן יהיה לקבל הערכה של איש צוות מהאליפות על סיבות אפשריות שבגינן לא עבר מיזם לשלב הבא.
  4.5.4 לא תפורסם רשימת השופטים המלאה. חלק מהשופטים יוצגו כדוגמה לאנשי השיפוט המשתתפים באתר האליפות.
  4.5.5 הקריטריונים לשיפוט:

א. ישימות, ערך מוסף וחשיבות – הגדרת הבעיה וניתוח השוק, (כלל המטלות)
תיאור: ביצוע וניתוח סקר מקדים, זיהוי נכון של הצורך ומתן מענה לצרכים או דרישות, השוואה למוצרים/מבנים/מערכות דומים, זיהוי קהל היעד והגדרתו.
ב. יצירתיות, מקוריות, חדשנות – איכות הרעיון (כלל המטלות)
תיאור: גמישות מחשבתית במגוון דרכי הפתרון, בחירה מנומקת של פתרונות השוואה בין חלופות שונות כולל מתחרים הקיימים בשוק, חשיבה מקורית ומגוונת.
ג. אבני דרך (מטלה 1- תקציר מנהלים והלאה)
תיאור: זיהוי אבני דרך משמעותיות למימוש המיזם, התאמת לוח זמנים ריאלי לאבני הדרך, יכולת להביא לידי ביצוע בהתאם לאבני הדרך.
ד. מודל עסקי (מטלה 2 – מצגת משקיעים והלאה)
תיאור: מידת ההתאמה של המוצר לצרכי הלקוח והשוק, בחירה במודל עסקי מתאים, היכולת להתאים לתנאי השוק המשתנים
ה. עיצוב הפתרון (מטלה  2 מצגת משקיעים והלאה)
תיאור: האם יש מטרות ברורות ותרחיש ברור לשימוש, האם המוצר/אפליקציה שם דגש על חווית הלקוח, בשלות טכנולוגית
ו. חשיבה יזמית ויכולת הובלה (שיפוט הגמר)
תיאור: רמת הבקיאות והשליטה של היזמים במיזם, בשוק, ובקהל היעד, רמת הצגת תכנון ההתנהלות העתידי (גאנט וכד'), רמת הצגת תקצוב ומשאבים נדרשים, אופן הצגת ניהול סיכונים.
ז. הצגה (שיפוט הגמר)
תיאור: בקיאות כללית ושליטה בנושא של כל חברי הצוות, רמת הפרזנטציה איכות הבניות/דגמים/מצגות והתיעוד הנלווה, הצגת אפשרויות שיווק ומכירת המוצר: האם הפרזנטציה משכנעת שיש בידיך מוצר מצוין/הזדמנות שיווקית ברורה.

 1. המנצחים באליפות המנצחים באליפות מקום ראשון, שני ושלישי יהיו אך ורק על בסיס שיפוט הגמר באליפות וניקוד השופטים, לאחר מעבר כלל השלבים הקודמים. נבחר הקהל יהיה על בסיס בחירת הקהל שיהיה נוכח באירוע הגמר בלבד, הבחירה תתבצע על ידי אפליקציה על בסיס קול אחד בלבד לכל משתתף, הצבעה לא חוקית תיפסל ועלולה לפסול את הקבוצה בכלל.
 2. הפרסים באליפות יחולקו פרסים עבור פיתוח המיזם למקומות 1-3 ונבחר הקהל. פירוט מלא של גובה הפרס ודרכי מימושו יפורטו בהמשך.
 3. זכויות המיזם כל הזכויות על המיזמים בכלל האליפות הם של חברי הצוות בלבד, לא יהיו זכויות למשרד החינוך ו/או כל גורם אחר המעורב בהפקת האליפות. ככלל למשרד החינוך תהיה אפשרות להציג את החומרים המתקבלים על ידי המשתתפים כדוגמאות למיזמים שהשתתפו באליפות בכל צורה שיבחר, כולל במדיה החברתית ואתר האליפות, אלא אם כן חברי הצוות יפנו באופן פרטני בבקשה להסרת החומרים.
 4. דרכי התקשרות דרכי ההתקשרות מופיעים באתר האליפות בתפריט הראשי, להלן פירוט דרכי ההתקשרות:
  מייל  israelstartupchampionship@gmail.com
  מסנג'ר של הפייסבוק https://www.facebook.com/israelstartupchampionship/
  מסנג'ר של האינסטגרם https://www.instagram.com/startcup.il/
 5. .מפגשי האליפות במסגרת פעילות האליפות יתקיימו מספר מפגשים שההשתתפות בהם היא וולנטרית (למעט שיפוט הגמר ואירוע הגמר) , ועל בסיס רישום מוקדם ומקום פנוי, ההגעה לכל המפגשים הינה באופן עצמאי וכפופה להגשת אישור הורים הכולל אישור צילום ואישור בית ספר. לכלל המפגשים ניתן לצרף מבוגר מלווה ברישום מראש ועל בסיס מקום פנוי. תמונות וסרטונים שילקחו במפגשים על ידי צוות האליפות או מי שהוסמך לכך על ידו יפורסמו באמצעי מדיה שונים.
  9.1 
  מפגשים אזורים המפגשים יתקיימו במספר מקומות בארץ לפני הגשת מטלה 1המפגש האזורי פתוח לכלל הנרשמים לאליפות על בסיס רישום מוקדם ומקום פנוי, מספר המקומות הפנויים במפגשים לא יפחת מ- 600 מקומות.
  9.2 
  מחנות אימונים המחנות יתקיימו לאחר מטלה 1 ופתוח אך ורק לעוברים את המטלה, המחנה הינו הכנה לקראת הגשת מטלה 2. הזמנה תשלח במייל, למייל הראשי שניתן במטלה 1 . מיקום המפגש ישלח לעוברים ועליהם להירשם על מנת לשמור לעצמם מקום, מספר המשתתפים בקבוצה במחנה האימונים לא יעלה על חמש, לא כולל מלווה, בקבוצה בה מספר המשתתפים גדול מחמש ניתן יהיה לאשר חריגה בתיאום מראש  בלבד עם צוות האליפות.
  9.3 
  יום הכנה לשיפוט הגמר היום יתקיים לאחר מטלה 2 אך ורק לעוברים שלב. הזמנה תשלח במייל. מיקום המפגש ישלח לעוברים ועליהם להירשם על מנת לשמור לעצמם מקום, מספר המשתתפים בקבוצה ביום ההכנה לא יעלה על חמש, לא כולל מלווה, בקבוצה בה מספר המשתתפים גדול מחמש ניתן יהיה לאשר חריגה בתיאום מראש עם צוות האליפות.
  9.4
  אירוע הגמר לאירוע הגמר יש חובת השתתפות של נציגי כלל הקבוצות שעלו לגמר, כל חבר צוות יהיה רשאי להביא עד 4 אנשים נוספים לאירוע הגמר.
  9.5
  סדנאות בחירה במהלך האליפות יהיו סדנאות בחירה במגוון נושאים טכנולוגים ואחרים הנוגעים להקמת מיזם, ההשתתפות בסדנאות תהיה על בסיס רישום מראש ומקום פנוי.
  10. קידום מיזמים במהלך האליפות ולאחר סיומה האליפות מעודדת את בני הנוער להמשיך ולקדם את המיזמים שלהם במהלך האליפות ולאחר סיומה, גם במידה והמיזם לא עבר שלב באליפות. לטובת הנושא ניתן ליצור קשר עם צוות האליפות ואנו נשתדל לתת מענה ותמיכה לקידום המיזם.