One Pager (תקציר מנהלים) הינו מסמך המציג בתמצית את המידע הרלוונטי אודות סטארט- אפ בשלביו הראשונים. מבחינת הסטארטאפיסטים, תוכן המסמך אמור לשכנע את המשקיעים אנשי קרן ההון סיכון, שמדובר על רעיון שיש לו סיכוי להפוך לסטארט – אפ מרוויח ומוצלח. זהו נאום המעלית בדף אחד!

חשוב לזכור: גיבוש מענה על ה One Pager הוא הזדמנות מצוינת לחדד ולדייק את מאפייני הרעיון שלכם.

בסיס טוב לתקציר המנהלים הוא החומר שנלמד בזירה!

בדיקת  ה – One Pager  על ידי השופטים 

השופטים בצוות הבדיקה של שלב זה של  האליפות  הם סטארטאפיסטים, ואנשים מעולם הטכנולוגיה. השופטים יקראו לעומק את המסמך שלכם, ויחליטו מי ממשיך לשלב הבא.

ההגשות שלכם יבחנו ע"פ הקריטריונים הבאים:
• הבעיה – זיהוי הצורך ודיוקו, אישוש הצורך על ידי הצגת נתונים או סקר תומך, קשר ברור בין הבעיה לפתרון.
• הרעיון – חדשנות ומקוריות, פתרונות שונים וישימות הרעיון.
• קהל היעד וההשפעה – הגדרה של קהל יעד רלוונטי, אבחון השוק, הסבר ברור של השפעת המיזם (האמיפקט).
• המתחרים – הצגת המתחרים תוך הדגשת ההבדלים והיתרונות.
• אבני דרך וצוות –  פעולות נדרשות לצד לוח זמנים סביר אפשרי.
את כל זה מלווה התרשמות כללית מהרוח היזמית והמקוריות

אז רגע לפני הכנו לכם ממוחנו הקודח

זהו אנחנו מוכנים, לעבור למילוי ה-One Pager, שימו לב לקרוא בתשומת לב את ההוראות בדף הבא, ואם נותרו שאלות, דברו איתנו ונשמח לעזור.