בואו הצטרפו לסדנאות העשרה לבחירה בתחומים מגוונים!

שימו לב הדף מתעדכן ברמה שבועית. יש להירשם באופן פרטני לכל סדנה שרוצים להשתתף בה. ההרשמה נפתחת כעשרה ימים לפני הסדנה. הסדנאות ללא עלות. ההשתתפות בסדנאות אינה חובה ולא משפיעה על פעילותכם באליפות.

ההגעה והחזרה הנה עצמאית, וכמובן יש להביא אישור הורים!